Waterpoort

Foto: Jannie Bos

Waterpoort
Deze tocht wordt mede mogelijk gemaakt door de samenwerkende partijen in Waterpoort. Waterpoort, rondom het Volkerak-Zoommeer, ligt op het grondgebied van de Brabantse gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Halderberge, Moerdijk, het Zeeuwse Tholen en het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee. Het is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta waarin naast de betrokken gemeenten en de provincie ook Waterschap Brabantse Delta, terreinbeheerders, onderwijs en ondernemers samen optrekken.

http://www.waterpoortwerkt.nl/